Liên hệ quảng cáo: 0941 63 44 79 Liên hệ quảng cáo: 0941 63 44 79 Liên hệ quảng cáo 0941 63 44 79 Liên hệ quảng cáo 0941 63 44 79 Liên hệ quảng cáo 0941 63 44 79 Liên hệ quảng cáo 0941 63 44 79

Các danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên của bạn.

  Gửi 1 tin nhắn đâu đó trên trang web để nhận được điều này.

 2. 1

  Ai đó thích bạn

  Có một ai đó thích một trong những tin nhắn của bạn. Tiếp tục gửi bài như thế để biết thêm!

 3. 2

  Bài viết thứ 5 của bạn

 4. 5

  Bạn đăng đủ 30 bài viết.

  30 bài viết được đăng. Chúc mừng!

 5. 10

  Chúc mừng đạt 100 bài viết.

  Bạn đủ 100 bài viết, hy vọng bạn sẽ vui tại Vnbadminton.

 6. 30

  Họ rất yêu thích bạn ! (30 like)

  Bài viết bạn được 30 like.

 7. 50

  Bài viết bạn rất chất lượng! (100 like)

  Bài viết bạn được tới 100 like.

 8. 80

  Bạn đạt 1000 bài viết

  1000 bài viết, thật ấn tượng.

 9. 100

  Thật tuyệt vời với 300 like

  Nội dung bạn đã đăng đã thu hút 300 like.

 10. 150

  Bạn post đủ 5000 bài viết.

  Bạn đã post đủ 5000 bài viết, xin chúc mừng!

 11. 200

  Họ rất yêu bạn (500 like)

  Bài viết bạn được 500 like !

Thương Hiệu Uy Tín - Tin Cậy